שם: משלחת שבטית לגרמניה 2016
תיאור: תשלום עבור משלחת שבטית לגרמניה
מחיר: 4500
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: