שם: משלחת לארה"ב 2017
תיאור: תשלום עבור משלחת לארה"ב
מחיר: 7100
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: