שם: משלחת תנועתית לפינלנד 2016
תיאור: תשלום למשלחת התנועתית לפינלנד - קיץ 2016
מחיר: 5000
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: