תשלומים עבור המחלקה לקשרים בינלאומיים – תנועת הצופים