תשלומים עבור המחלקה לקשרים בינלאומיים – תנועת הצופים

כל התשלומים והמידע עבור המשלחות הקצרות – לחצו כאן

לבירורים: tals@zofim.org.il