שם: משלחת לדנמרק – מחנה Houens Odde
תיאור: תשלום עבור המשלחת למחנה Houens Odde בדנמרק - קיץ 2019
מחיר: 5200
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: