שם: משלחת מדריכים לדנמרק
תיאור: תשלום עבור מדריכים המשלחת לדנמרק - קיץ 2016
מחיר: 4000
*שם פרטי + משפחה:
*כתובת אימייל:
*מספר זהות:
*הנהגה:
*שבט: