שם: המסע לפולין 2017
תיאור: המסע לפולין של תנועת הצופים יצא בתאריכים 7-13/08/2017. למסע יצאו חניכים מכל קשת תנועת הצופים כולל חניכי הנהגת צבר בארה"ב. המסע לפולין הוא חלק מתהליך שמתחיל בסמינר ההכנה בארץ ונגמר בסמינר הסיכום ומהווה חווית למידה מיוחדת, משמעותית ומעצבת. המסע לפולין מהווה מסע קולקטבי אל ההסטוריה, השורשים והתרבות היהודים עם דגש למידה על תנועות הנוער בשואה - והתבוננות עתידית על החברה האנושית.
מחיר: 1100
*אימייל:
*שם משתתף מלא:
*שבט:
*הנהגה:
מספר זהות חניך/ה: