שם: המסע לפולין 2018 – תשלום על תהליך ההכנה והסיכום
תיאור: המסע לפולין של תנועת הצופים ייצא בתאריכים 7-13/08/2018. למסע ייצאו חניכים מכל קשת תנועת הצופים כולל חניכי הנהגת צבר בארה"ב.
מחיר: 1100
*אימייל:
*שם משתתף/ת מלא:
*שבט:
*הנהגה:
*מספר זהות חניך/ה: