שם: המשלחת לסינסינטי 2019
תיאור: תשלום עבור המשלחת לסינסינטי - קיץ 2019 שבטי הצופים של נתניה
מחיר: 4600
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: