שם: משלחת לסינסינטי 2018
תיאור: תשלום עבור המשלחת לסינסינטי - קיץ 2018 שבטי הצופים של נתניה
מחיר: 4400
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: