שם: משלחת לרומניה 2017
תיאור: תשלום עבור המשלחת לרומניה - קיץ 2017
מחיר: 4500
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: