שם: משלחת ללוקסמבורג 2017
תיאור: תשלום משלחת שבט להב ללוקסמבורג 2017
מחיר: 5200
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: