שם: משלחת לדנמרק – מחנה ויקינגים
תיאור: תשלום עבור המשלחת לדנמרק - מחנה ויקינגים - קיץ 2019
מחיר: 5300
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: