שם: משלחת לדנמרק – מחנה Naesby
תיאור: תשלום עבור המשלחת לדנמרק - מחנה Naesby - קיץ 2019 שבטים: שחף, אריות, במדבר
מחיר: 5300
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: