שם: משלחת שבט ארנון לגרמניה 2019
תיאור: תשלום עבור המשלחת של שבט ארנון להיילברון לגרמניה - קיץ 2019
מחיר: 4800
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: