שם: משלחת לדנמרק – מחנה Houens Odde – תשלום מדריכים
תיאור: תשלום מדריכים עבור המשלחת למחנה Houens Odde בדנמרק - קיץ 2019
מחיר: 4200
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: