שם: משלחת לדנמרק – מחנה Naesby – תשלום מדריכים
תיאור: תשלום מדריכים עבור המשלחת לדנמרק - מחנה Naesby - קיץ 2019 שבט במדבר
מחיר: 3900
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: