שם: משלחת להקת צופי תל-אביב להודו 2019
תיאור: תשלום משלחת להקת צופי תל-אביב להודו 2019
מחיר: 3000
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: