שם: המשלחת לארה”ב 2019
תיאור: תשלום עבור המשלחת לארה"ב - סגירת הרשמה ב1.3
מחיר: 7500
*שם החניך/ה:
*אימייל החניך/ה:
*מספר זהות החניך/ה:
*הנהגה:
*שבט: