שם: משלחת צמי”ד לדנמרק 2017
תיאור: תשלום משלחת צמי"ד לדנמרק 2017
מחיר: 3500
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: