שם: משלחת תג השלום לגדנסק 2020
תיאור: תשלום עבור משלחת תג השלום לגדנסק 2020
מחיר: 4000
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: