שם: המסע לפולין – “מסע על חאקי” 2020
תיאור: תשלום עבור תהליך ההכנה והסיכום - המסע לפולין
מחיר: 1000
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: