שם: משלחת תיאטרון גרמניה-ישראל 2016
תיאור: תשלום עבור משלחת התיאטרון כולל החלק בגרמניה והחלק בישראל
מחיר: 4000
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: