שם: משלחת מרכזים לגרמניה
תיאור: תשלום עבור משלחת מרכזים תנועת הצופים לגרמניה 2016
מחיר: 2600
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: