שם: משלחת לליטא 2018
תיאור: תשלום עבור המשלחת התנועתית לליטא - קיץ 2018
מחיר: 5000
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: