שם: משלחת ללטביה 2019
תיאור: תשלום עבור המשלחת התנועתית ללטביה - קיץ 2019
מחיר: 5300
*שם החניך:
*אימייל החניך:
*מספר זהות החניך:
*הנהגה:
*שבט: